A.J. Den Breejen en Zonen de specialist
Voor stralen, staalstralen en staalconservering
IMG_0888

Smit Waalhaven

Compleet stralen en coaten, zowel boven als onder de waterlijn

IMG_0686

Anna Elisabeth

IMG_0344

Sleepboot MRD Navigator

Corina na behandeling

m/s Corina

M/s Corina 01-2019

Duwbak Main

Duwbak Main
 

Bram 2

Tervant 159 (voorheen m/s Bram)

Scroll naar de content
Welkom bij A.J. DenĀ Breejen en Zonen

Welkom bij A.J. Den Breejen en Zonen

Wij zijn gespecialiseerd in het uitwendig gritstralen en coaten van diverse scheepvaartgerelateerde objecten. Te denken valt aan binnenvaartschepen, viskotters, constructiedelen en verder alles wat over het water aanleverbaar is. Doordat de gehele productie in een droogdok plaats vindt kunnen wij objecten zowel boven als onder de waterlijn (scheepsvlakken) behandelen.

A.J. Den Breejen en Zonen dé specialist in stralen, staalstralen en staalconservering

Hoewel gritstralen onze hoofdactiviteit is bestaat er de mogelijkheid om, na afdoende reinigende voorbewerking, een coating aan te laten brengen. Te denken valt aan:

Ruimen van binnenschepen van aluminiumverf voorzien, scheepshuiden zwart spuiten, dennenboom lakken etc.

Niet alleen beroepsvaart is onze doelgroep, ook pleziervaart en bijv. jachtwerven zijn altijd een welkome aanvulling geweest op ons klantenbestand

Het team van Den Breejen bestaat uit 7 goede stralers die ook perfect kunnen verfspuiten

Onze totale personeelsbezetting (inclusief de 3 meewerkende eigenaren) bestaat uit 7 personen. Een ieder van hen is in staat om op alle facetten van het uitvoerende werk een goede prestatie te leveren. Dus hebben wij niet alleen de beschikking over 7 goede stralers, maar ook 7 goede verfspuiters. En die zijn door onze uitstekende technische voorzieningen in staat een productie te maken die uniek genoemd mag worden in onze branche. Dit houdt overigens niet in dat wij alleen maar "groot" denken . Integendeel, doordat wij heel flexibel in kunnen delen is het mogelijk om kleine objecten tegen gunstige tarieven te behandelen.

Wij werken overdekt in een droge omgeving en garanderen u constante kwaliteit 

Wij kunnen werken in een overdekte, droge omgeving. Dit houd in dat weersinvloeden een minimale invloed uitoefenen op het uit te voeren werk. Hierdoor is het mogelijk om een constante kwaliteit te leveren en sluitende afspraken te maken over de oplevertermijn.

A.J. Den Breejen en Zonen de specialist voor stralen, staalstralen en staalconservering

Straalbedrijf A.J. den Breejen & Zonen BV
Postadres:Salvia 5
 3317 JN Dordrecht
Bezoekadres:Vogelaarsweg ong./ 3e Merwedehaven
 3313 LL Dordrecht
 
Tel. 078-6164517
Fax 078-6164501
E-mail: breejen9@planet.nl
A.J. Den Breejen en Zonen logo
A.J. Den Breejen en Zonen