A.J. Den Breejen en Zonen de specialist
Voor stralen, staalstralen en staalconservering
Bram 2

Tervant 159 (voorheen m/s Bram)

bru-33-kl2

Gespecialiseerd in het uitwendig gritstralen

Te denken valt aan binnenvaartschepen, viskotters, constructiedelen en verder alles wat over het water aanleverbaar is. Doordat de gehele productie in een droogdok plaats vindt kunnen wij objecten zowel boven als onder de waterlijn (scheepsvlakken) behandelen.  

Scroll naar de content
Scheepsonderhoud

Scheepsonderhoud

Scheepsonderhoud- Stralen – Straalbedrijven. 

Straalbedrijf A.J. den Breejen is voor het scheepsonderhoud de specialist op straalgebied. Als een van de weinige straalbedrijven in Nederland kunnen wij schepen geheel droogzetten in ons overdekte straaldok. In principe wordt een schip plat op de dokvloer gezet. Wij hebben echter de beschikking over dokstoelen en balken om schepen hoger te zetten. Daardoor zijn wij in staat om scheepsvlakken te stralen en te conserveren.

Zeker onder de waterlijn kunnen op het oog goede verfsystemen door uiteenlopende oorzaken worden aangetast. Denkt u maar aan cavitatieschade (door schroefwentelingen), verkeerde anodewerking, waarbij de verflaag van de scheepshuid kan worden afgedrukt (blaasvorming). Na het stralen ziet uw schip er dan ineens een stuk minder fraai uit, waarbij zelfs de inpitting zo erg is dat er door het ijzer heen wordt gestraald!

Indien nodig vervangen wij bestaande anodes of  zetten wij extra anodes, indien  bijvoorbeeld het cavitatieprobleem erg groot is ( zie foto's).

Het is tevens mogelijk om de schroef te (laten) inspecteren en deze desnoods tegen een geringe vergoeding te wisselen.

A.J. Den Breejen en Zonen logo
A.J. Den Breejen en Zonen