A.J. Den Breejen en Zonen de specialist
Voor stralen, staalstralen en staalconservering
IMG_0888

Smit Waalhaven

Compleet stralen en coaten, zowel boven als onder de waterlijn

IMG_0686

Anna Elisabeth

IMG_0344

Sleepboot MRD Navigator

Corina na behandeling

m/s Corina

M/s Corina 01-2019

Duwbak Main

Duwbak Main
 

Bram 2

Tervant 159 (voorheen m/s Bram)

Scroll naar de content
Staalstralen

Staalstralen

Het stralen van metaal vereist een ander straalmiddel dan bijvoorbeeld hout, glas of kunstof.

Het straalmiddel moet hoekiger zijn t.g.v. de oppervlakteruwheid en ook in de vorm van druk en luchtstroomdoorlaat is er een wezenlijk verschil.

Wij stralen met vasilgrit, dit bevat geen ijzer.

Bij stralen onderscheiden we 4 reinheidsgraden, t.w:

  • Gritstralen tot zichtbaar schoon staal. Het metaal moet een egale metaal-kleur hebben. =Sa 3 norm.
  • Zeer zorgvuldig gritstralen. Op bet metaal mogen achtergebleven resten van verontreiniging als lichte verkleuring in de vorm van vlekken of strepen waarneembaar zijn. =Sa 2,5 norn
  • Zorgvuldig gritstralen. Oppervlak moet grotendeels vrij zijn van walshuid, roest, verflagen e.d. Achtergebleven verontreiniging moet goed hechten (=niet verwijderbaar met een bot plamuurmes). =Sa 2 norm.
  • Licht gritstralen. Oppervlak moet vrij zijn van slecht hechtende walshuid, roest, verflagen e.d.. =Sa 1 norn.
  • Sweapen/Wapperen. Dit is het aanstralen van het oppervlak met als enig doel ten lichte ruwheid van het oppervak te verkrijgen. Verontreiniging en/of slecht hechtende roest, verflagen, walshuid e.d. zal niet worden verwijderd, omdat de behandeling niet gericht is op het verwijderen van deze stoffen.

Hoge doorloopsnelheden worden behaald door straalnozzles

Binnen onze organisatie wordt er gestraald met straalnozzles tot 19 mm bij een luchtverbruik van 21 m3/min.  per nozzle. Totaal beschikbaar geïnstalleerd vermogen is 1300 pk, wat resulteert in een maximale luchtcapaciteit van 150m3/min.

Hierdoor kunnen hoge doorloopsnelheden worden behaald. Afhankelijk van de plaats en hoedanigheid van het oppervlak is een resultaat mogelijk van 100 tot 150 m2 per uur. We gaan dan uit van een oppervlak met reinheidsgraad Sa 2½. De oppervlakte ruwheid bevindt zich tussen de 60-80 micron.

A.J. Den Breejen en Zonen logo
A.J. Den Breejen en Zonen